PAUL LEWIS
Palau de la Música Catalana
21 de octubre 2020
https://www.palaumusica.cat/es/paul-lewis-piano_768251
PROGRAMA :
BEETHOVEN: Fantasía en Sol menor, op.77
BEETHOVEN: Sonata para piano núm. 14, op.27 nº2, «Claro de Luna»
BEETHOVEN: 33 Variaciones en Do sobre un vals de Diabelli, op. 120