PAUL LEWIS
Auditori de Girona
22 de octubre 2020
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2825
PROGRAMA :
BEETHOVEN: Fantasía en Sol menor, op.77
BEETHOVEN: Sonata para piano núm. 14, op.27 nº2, «Claro de Luna»
BEETHOVEN: 33 Variaciones en Do sobre un vals de Diabelli, op. 120